Ingenjörsbyrån Dag Stranneby AB 

Vallgatan 43
716 31 Fjugesta

+46 (0)70 - 37 34 346
dag@stranneby.se


Maxwells ekvationer 1873, beskriver alla elektriska och magnetiska fenomen i hela universum . En förutsättning för all trådbunden och trådlös kommunikation.